Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö Kvalitet och miljö

Glecos målsättning är att alltid leverera produkter och tjänster som uppfyller sådan kvalitet, att våra kunder blir fullt nöjda med den produkt som levererats.

 

Samtliga medarbetare har fullt ansvar för kvaliteten.

 

Samtliga anställda på Gleco AB skall leva upp till alla lagkrav inom normal miljöpolicy.

Vidta de åtgärder som krävs för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.