Historik

1999 Gleco AB bildas av Fredrik Lindahl, Andreas Persson och Johan Glebe
2000 Företaget anställer en servicemontör och en skåpsbyggare
2001 Ytterliggare två elmontörer samt en sekreterare tillkommer
2002 Första konstruktören anställs samt ytterliggare en servicemontör
2003 Första PLC-programmeraren anställs tillsammans med en skåpsbyggare och två montörer.
2004 Förvärvar och flyttar till egna lokaler.
2005 Gleco AB levererar det första överordnade PC-systemet.
2005 Gleco AB köper Örestads Elinstallationer i Billesholm